Cestování je jako škola, akorát vás nenudí

Kam se bude ubírat moje cesta?

14. března 2017 v 15:58
Ne, tentokrát nemyslím cestu celou Pagamou. Myslím tu blogovou.

Po několika dlouhých hodinách jsem dospěla k názoru, že psát jenom o Pagamě nemá moc smysl,když většina lidí ani neví kde je. Takže zde čekejte i recenze na knihy, filmy atd, také i nějaké moje povídky. Doufám, že se vám bude trochu vylepšený obsah blogu líbit více než předtím.
 

Kdo je a jak poznáme trola?

14. března 2017 v 15:31 |  Trolsko
Trol - občan Trolska, je téměř k nerozlišení od ostatních lidí. Jsou tu ale některé odlišnosti,které si musíme říct.

1. Trolové jsou menšího vzrůstu - průměrná výška obyvatel Trolska je 1,52 m kdežto mprůměrná výška obyvatel Tukanie je 1,86 m

2. Mají 11 párů žeber - poslední pár žeber (ten nejmenší) odjel na dovolenou a už se nikdy nevrátil

3. Jsou velice pohublí - trolský organismus není schopen přijímat tuky,proto někteří vypadají jako kostra potažená kůži (v dnešní době ale žije asi pětina, které je toho schopna)

4. Nemají vysoké IQ -podle údajů z roku 2014 je průměrné IQ trola 85

5. Jsou citliví - vnímají hůř bolest a urážky, proto troly NIKDY neurážejte

6. Mají hodně dětí - trolové jsou úzpůsobení velkému počtu porodů a mají nadměrně vyvinuté rozmnožovácí ústrojí

Tak co, znáte nějakého trola?

Trolsko

13. března 2017 v 17:19 |  Trolsko
Trolsko je největší stát Pagamy. Žije zde asi 20 milonů lidí,téměř všichni Trolové. Trolsko založil kmen Trolů. Trolsko je vojenky vyspělé, alev minulých dobách se nedokázalo ubránit Tukanii. Kdysi si nárokovalo i území dnešníhio Severního Trolska, nakonec se však zjistilo, že ho nezaložili Trolové, ale potomci Lisků a navíc mají i jiné tradice a zvyklostia hlavně kulturu.

Hlavní město je historické město Troll, vyhledávanější je ale Trolcek, což je pobřežní město na řece Trol. Trolsko také není tak bohaté jak by se zdálo. Hlavně v oblasti zemědělství pokulhává a je odkázané na Tukanii. Naopak, vojenství a nerostné bohatví jsou silnou stránkou země.

V dávných dobách mělo Trolsko napjaté vztahy s ostrovem Atucann, z důvodutoho, že vzácný křemen, který se na tomto ostrově objevuje, chtěli Trolové získat. Atucannové ale nesouhlasili a to byl důvod Trolsko- atuckých válkek.

Velice krásné pohoří Plisn a řeka Trol tvoří přirozenou hranici s Tukanií a Trolské moře zem odděluje od severního Trolska.

Děkuju za pozornost
 


Bohyně Sori - pověst z Tukanie

13. března 2017 v 16:38 |  Tukanie
Kdysi dávno, v jedné vesničce žil starý ale moudrý mág. Jelikož neměl celé dny co dělat, věnoval se modlitbám. Také si k němu chodili lidé z širokého okolí. A jednou si k němu zašla i Sori, princezna z nedalekého panství. Jméno dostala podle menšího ze dvou sluncí.

Když Sori přišla k mágovi, chtěla se zeptat na budoucnost, lásku a děti. To co řekl mág ji ale zaskočilo. "Staneš se někým, koho neznáš, poznáš svůj původ, tvůj syn okouzlí nebesa a dcera vodu. " Sori se zděsila, ale věděla, že co mág řekne, to je pravda a nijak jinak se nestane.

O několik let později Sori zemřel otec. A tehdy k ní matka promluvila. "Dcero moje, nejsi má. Tví rodiče, Ach a Molisiana si tě vyzvednou." To ale možné být nemohlo. Ach - bůh války a Molisiana - bohyně lásky, přece nemohli být její rodiče. Ale ta týden se před zámkem objevil kočár tažený pegasem a z něj vylezla Molisiana, půvabná žena v lehkých šatech a Ach, ve zlaté zbroji. Sori věděla co dlěat. Rozloučila se s "matkou" a vlezla do kočáru. V něm odjela až k nebeské bráně.

Sori se stala bohyní Slunce. Druhé slunce, jménem stejné, se zcvrklo a Sori si ho nechala v nádobě na polici. Potkala boha hor Gora a věděla, že je ten pravý. Narodil se jí syn Gorsi, bůh nebes a Hydra, bohyně vody.

To je příběh o Sori, bohyni Slunce. Překlad z tukanského originálu Tukanská mytologie.

Kam dál